Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1) BABOR Beauty Spa Olomouc zpracovává v rámci své činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení") následující osobní údaje kupujících:

 • jméno a příjmení
 • adresu bydliště
 • emailovou adresu
 • telefonní číslo

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2) Společnost BABOR Beauty Spa Olomouc prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících a nebo zaměstnanců předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • poskytovatel webového řešení
 • poskytovatel webhostingových služeb
 • poskytovatel analytického a reklamního softwaru od společnosti Google a správcům těchto aplikací
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme

3) Na emailovou adresu vám může společnost BABOR Beauty Spa Olomouc zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let.

4) Podle nařízení máte právo:

 • požadovat po společnosti BABOR Beauty Spa Olomouc informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, přes mail:info@babor-beautyspa-olomouc.cz
 • vyžádat si po společnosti BABOR Beauty Spa Olomouc přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování, přes mail: info@babor-beautyspa-olomouc.cz
 • požadovat po společnosti BABOR Beauty Spa Olomouc výmaz těchto osobních údajů, zasláním požadavku na mail: info@babor-beautyspa-olomouc.cz – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku, zákonnou povinností a oprávněnými zájmy naší společnosti.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost BABOR Beauty Spa Olomouc